De voor- en nadelen van beleggen in goud

Het minste dat we kunnen zeggen van goud als beleggingsproduct is dat het de voorbije jaren een opmerkelijk parcours heeft afgelegd. Hierbij bekijken we het iets langere termijn, zegt pakweg over een periode van 20 jaar. Kwatongen beweren wel eens dat goud op termijn eerder zeep wel is, maar anderen spreken zich dan weer uit de voordelen van goud bij wijze van investering. Graag zet ik het een en ander even op een rijtje.

Onzekere economische machten

Het mag duidelijk zijn dat de economische markten, en dit nog steeds als een uitvloeisel van de economische crisissen die de wereldmarkten vanaf 2007 hebben getroffen, volatiel zijn en bij zowel professionele als de individuele belegger weinig vertrouwen wekken. Nu met de huidige verkiezingen in Amerika (11/2016) die de beurzen hebben laten daveren… De eerste 100 dagen van de nieuwe president Trump met zijn eerste daden: het ‘Protectionisme‘ van Amerika… het bevriezen van het TPP-verdrag, met als leden: de VS, Canada, Mexico, Peru, Chili, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Vietnam, Maleisië, Singapore en Brunei.  De gevolgen moeten hier nog uitvloeien…

In dit verband kan worden opgemerkt dat goud in tijden van financiële crisissen als een uitstekende vluchtweg worden beschouwd. Een aantal vroegere pieken van de goudprijs dateren al uit de jaren 80 van de vorige eeuw, en bij studie van goudcurve zien we dat de goudprijs van pakweg 2000 tot en met 2012 meer dan 400% steeg om dan een paar jaar te gaan slabakken.

Is goud een zeepbel?

Gaan we het even verder economisch bekijken dan zien we in de periode van 1996 tot en met 2011 een waardevermeerdering van ruim 600%. Kijk maar naar de definities van grondstoffen, dan wordt daar een stijging van 750% tegenover het laagste niveau 20 jaar terug als een zogenaamde zeepbel beschouwd. Goud haalt die norm dus niet.

Goud als een structurele ondersteuningsfactor

Ondanks de op en neer gaande curve van de goudprijs van de voorbije drie jaar zien we dat de vraag het aanbod nog steeds ruim overstijgt. Het is zo dat de voornaamste afzetmarkt van goud steeds sector van juwelen en sieraden is, maar anderzijds nemen ook de industriële toepassingen steeds toe en stijgt de vraag naar goud als vorm van belegging de laatste jaren in forse mate.

Een factor die steeds maar groeiende vraag naar goud zeker in de hand speelt is dat zowel diereninvesteerder als specialiseerde firma’s en bedrijven vrezen dat een nieuwe economische crisis en recessie om de hoek ligt te loeren. De eurozone komt maar niet uit de schuldencrisis, en de grote centrale banken stapelden een monetair beleid uit waarbij de rentevoeten stoornis laag peil hebben bereikt. Om het technisch te zeggen, de reële rentevoeten – zijnde de nominale rentevoet minder inflatie – gaan in het rood, en dit is historisch ook steeds gunstig geweest voor de goudprijs.

Steeds meer afzetmarkten voor goud

De grote centrale banken kopen dan ook steeds meer goud op, en er komen nieuwe groeilanden zoals India, Brazilië en China die wel over vers kapitaal beschikken. Deze landen zijn zogenaamde netto kopers van goud, wat wil zeggen dat ze meer goudaankopen nadat ze goud verkopen.

Goud als betaalmunt

slider_munten_3bIn de oudheid werd goud als een geschenk uit de hemel beschouwd. Het was het eerste betrouwbare edelmetaal waarmee een gemakkelijke manier munten konden worden geslagen, en al gauw groeide uit tot een internationaal nuttig en handig betaalmiddel. Zeker toen de gouden standaard werd ingevoerd beleefde de gouden munt prachtige (ik schreef bijna gouden) tijden.

De voorbije decennia was de goudmunt deze politie kwijtgespeeld, maar er is sprake van een heropleving. Heel wat investeerders hebben hun vertrouwen in de waarde van belangrijke munten zoals de dollar maar ook de euro verloren en zijn het beu om steeds te moeten rekenen. Goud wordt dan ook weer vaker dan ooit gebruikt als een volwaardige munt, en je kan bijvoorbeeld zelfs op de beurs van Zürich aandelen aankopen en betalen in goud, de zogenaamde XAU.

Beleggen in goud behoudt natuurlijk altijd een zeker risico

Wie een slimme manier zijn beleggingsportefeuille wil diversifiëren, zodat de voorkeur via een zogenaamde tracker. Dit is een financieel instrument waarmee je rechtstreeks in goud kan beleggen met zekere garanties. Want hoe dan ook steeds rekening mee houden, dat gunstig de goudprijs bepaald moment ook kan zijn, steeds gaat om een belegging waarmee dus zeker risico gepaard gaat. Maar zoals bij alle beleggingen en investeringen geldt het motto dat je vooral niet zot mag gaan laten verblinden door de letterlijk gouden bergen die in het verschiet liggen.

Zijn de aandelenfondsen van goudmijnen een interessante belegging?

Ook hier zijn de meningen verdeeld. Daar waar de goudprijs zelf duidelijk in de lift zit, slagen aandelen van goudmijnen een voorlopig niet zelden zijn spoor te leggen. Wel dient gezegd dat de goudmijnen aanzienlijk beter hebben gedaan dan de klassieke aandelenmarkten gedurende de voorbije maanden.

In dit verband wijzen experts erop dat de waardering die de aandelen van goudmijnen geniet stoornis gezien aantrekkelijk is en dat er ook een voorzichtig positief vooruitzicht op een goede winst is. Ook hier is het belangrijk dat je op het juiste moment aankoopt en het nodige geduld uitoefent. Immers, de evolutie van de goudmijnen volgt op lange termijn altijd de prijsevolutie van het fysieke goud.

Diezelfde experten denken dat de aandelen van goudmijnen momenteel nog ondergewaardeerd zijn tegenover de fysieke goudprijs, en wie met zin voor risico durft te investeren kan hier misschien wel een slag slaan.

Wat doet de dollar?

Een onbekende factor in het goudverhaal blijft steeds de positie van de dollar. Wie de goudsector enigszins volgt, weet ongetwijfeld dat de goudprijs en de prijs van de dollar omgekeerd met elkaar verbonden zijn. Met andere woorden wanneer de dollarprijs stijgt daalt de prijs van het goud en omgekeerd. Wie de evolutie van de dollarprijs bestudeert, kan niet anders dan concluderen dat deze bijzonder grillig is. Gaat de dollar stijgen, dan oefent dit een neerwaartse druk uit op de goudprijs.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.
De auteur is tevens lid van Sabam, de auteursmaatschappij die de rechten over zijn teksten beheert en illegale kopieën bestrijdt.


Onze kwalificaties