Hoe wordt de zilverprijs berekend?

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]Zilver blijft een fel begeerd edelmetaal dat nog steeds harten van menig vrouw (en man) sneller doet slaan. We vinden het dan ook terug in de juwelencollectie van heel wat mensen, en het wordt ook steeds meer gebruikt als investering en belegging.

Om de mogelijkheden van zilver als belegging goed in te kunnen schatten, is het nuttig om de zilverprijs eens onder de loep te nemen. Studie leert ons dat de zilverprijs per kilogram de afgelopen jaren steeds maar is gaan dalen. Of dit in de nabije toekomst nog zo zal zijn kunnen de experts momenteel gezien de grillige golven van de economie moeilijk inschatten.

Er is een duidelijk rechtstreekse link tussen de zilverprijzen en de goudprijzen, en het is een feit dat goud momenteel nog steeds in de lift zit. Rechtstreeks gevolg is dat ook zilver het nog altijd goed doet en er niet meteen een indicatie is dat die trend zal afnemen.

De stijgende zilverprijs in euro is bijna uitsluitend te danken aan het feit dat zilver steeds meer bij wijze van speculatie wordt gekocht omdat de mensen nog nauwelijks vertrouwen hebben in aandelen, obligaties en bankfondsen. Gezien de zware klappen die de banksector de voorbije 18 maanden heeft gekregen absoluut niet onbegrijpelijk.

Er mogen indicaties zijn dat de economie langzaam weer heropleeft en dat de aandelenkoersen weer beginnen stijgen, maar heel wat investeerders hebben in het recente verleden zware klappen gekregen en likken nu hun wonden. Bovendien is het vertrouwen in de banken weg en hebben heel wat mensen ingezien dat dit vroeg of laat opnieuw kan gebeuren.

Beleggen in zilver biedt de nodige zekerheid dat je dit niet zult meemaken.

Minder zilver in de industrie

Een plek waar de men de zilverprijs per gram op de voet volgt is de industrie. Daar heeft men vaak kleine en grotere hoeveelheden zilver nodig, en daar kan dus de prijs van zilver een groot verschil maken in de totale kostprijs van de producten.

Door de slabakkende economie is de vraag vanuit de industrie, de fotografie en de wereld van de juweliers lager geweest dan anders, wat ervoor gezorgd heeft dat er momenteel een voldoende grote voorraad aan zilver ter beschikking is.
Nu het hoogtepunt van de crisis voorbij lijkt te zijn en overal de economie weer begint aan te zwengelen, lijkt het evident dat de vraag vanuit de industrie weer gaat stijgen en dat op termijn een tekort aan zilver dreigt.

Nu investeren in zilver

Wie iets van economie kent, weet dat dit op termijn gevolgen kan hebben voor de zilverprijs. Zeker wanneer ook beleggers steeds meer op zilver beroep zullen doen kan dit ervoor zorgen dat de zilverprijs op termijn nog verder de hoogte zal ingaan. Nu beleggen in zilver lijkt dus een valabel alternatief voor wie meer rendement uit zijn geld wil halen.

Neem de proef op de som en volg zelf de evolutie van de zilverprijs op korte termijn. Een ideale denkoefening die u ervan zal overtuigen dat het de moeite loont om deze investering op zijn minst te overwegen.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.
De auteur is tevens lid van Sabam, de auteursmaatschappij die de rechten over zijn teksten beheert en illegale kopieën bestrijdt.


Onze kwalificaties