Is het interessant om nu goud aan te kopen?

Die de curve van de goudprijs bekijkt, zal gemerkt hebben dat er de laatste maand een duidelijke daling is van een prijs van ongeveer € 37.000 tot vandaag minder dan € 35.000 per kilogram. Meteen stelt zich de vraag of het nuttig is om nu goud aan te kopen gezien de lage koers van de goudprijs.

Er is een duidelijk geval waar te nemen in de goudprijs. Vandaag staat het goud dus op iets minder dan € 35.000 per kilogram, zes maanden geleden was dat nog zowat € 38.000 per kilogram, en gaan we terug naar begin januari 2015 dan zitten we aan een prijs van rond de € 37.000 per kilogram. Een duidelijke daling dus, maar toch moeten we dit relativeren want twee jaar (20 dec. 2013) geleden zat de goudprijs nog onder de € 28.000 per kilogram

Goed de goudprijs in het oog houden voornaamste divisies

Als er uit deze cijfers al iets af te leiden valt, dan is het dat je nooit mag panikeren en vooral de evolutie van de goudprijs op korte termijn maar bijzonder op lange termijn best van nabij volgt zonder hier natuurlijk ook de slaaf van te gaan zijn.
Nemen we het voorbeeld van iemand die twee jaar geleden voor € 100.000 goud kocht en die begin januari van dit jaar weer verkocht. Dan heb je € 14.000 winst gedaan of een rendement van 14%. Dit rendement kan geen enkele andere belegging je uiteraard geven. Dit is een vrij uitzonderlijke winst op korte termijn, maar de neergaande cijfers van de laatste maanden leren ons dat dit natuurlijk ook in de andere richting kan gaan.

Kijk naar de evolutie van de goudprijs op langere termijn

Wie investeert in goud, speculeert doorgaans niet op korte termijn want dit is werkelijk nattevingerwerk. Wil je met recht en reden aanspraak maken op een goed rendement bij je investering in goud, dan telt het vooral om rustig te blijven en hier een langetermijnvisie aan te koppelen.
Dit kan ik best te wijzen aan de hand van de cijfers, want dat is altijd de beste manier om iemand te overtuigen. Gaan we uit van het beste geval, dan heb je begin 2000 som geld in goud belegd. Later weer gemakshalve € 300.000 nemen, al is het natuurlijk wel een enorm bedrag maar ik neem het puur hypothetisch. Zou je die je goud halfweg 2013 weer in geld hebben ingewisseld, dan had je toen ruim € 400.000 voor teruggekregen, dus een rendement van ruim € 300.000 of 30% per jaar. Een rendement om van te duizelen en om van te dromen. Om het een naakte cijfers uit te drukken: de goudprijs bedroeg in 2000 per kg zowat € 14.000, halfweg 2013 zaten we aan een goudprijs van € 44.000 per kilogram.

Het beste scenario tegenover het worst case scenario

Dit is dus zoals ik zei het beste scenario. Maar er is natuurlijk ook een keerzijde aan de medaille waar we niet blind mogen voor zijn. Laten we nu ook even kijken naar het worst case scenario. Stel dus dat je halfweg 2013 toen de goudprijs historisch op zijn hoogtepunt stond voor € 100.000 aan goud had gekocht en die vandaag weer zou moeten verkopen omdat je bijvoorbeeld de centen nodig hebt. Dan wordt het even de tijd om de bittere pil door te slikken, want dan zou je van je € 100.000 nog minder dan € 74.000 overhouden en dus ruim € 26.000 verlies hebben geleden, zijnde een verlies van zowat 12%
op jaarbasis.

Conclusie: speculeren in goud je niet zomaar

Heel wat mensen springen zonder enige kennis van zaken mee op de trein op moment dat de goudprijs aan het boomen is en ze overal alleen maar positieve geluiden horen. Vaak gaat het jubelkreten van andere individuele beleggingen die zich op hun beurt hebben laten inpakken door al te eenzijdig en niet geduid positief nieuws in verband met het investeren in goud.
Massaal instappen de stijgende goudprijs is een mes dat langs twee kanten snijdt. Vooreerst zorgt het ervoor dat de vraag het aanbod ver overtreft, wat op korte termijn zeker tot een verdere stijging van de prijs zal zorgen.
Maar, en dat is een bekende economische wetmatigheid, ooit houdt het op en dreigt de elastiek te knappen. Dit kan zorgen voor een ware ontploffing van de prijs van het goud die dan op korte termijn weer spectaculair daalt en dan zitten heel wat mensen met de gebakken peren.

Moet je in goud beleggen wanneer de prijs laag is?

Hieraan gekoppeld rijst meteen de vraag of het opportuun is om in goud te beleggen wanneer de goudprijs laag is. Ook hier drinkt een genuanceerd antwoord zich op. Van belang is te weten wat je zelf wil. Ben je van plan om echt rendement te halen uit je investering in goud, dan moet je bereid zijn te wachten en mag dus zeker geen geld gebruiken dat je binnen afzienbare tijd weer denkt nodig te hebben.
Het valt moeilijk of niet te voorspellen hoeveel en hoe lang de goudprijs nog zal dalen. Het is een feit dat de laatste 30 dagen aan de gang is, maar niets of niemand weet wanneer aan deze hausse een halt zal geroepen worden.
Logischerwijze kunnen we er van uitgaan dat de goudprijs op bepaald moment weer zal stijgen, al is het uiteraard onvoorspelbaar wanneer.
In die zin kan het nuttig zijn om nu al een deel van je beschikbare fondsen toch in goud om te zetten en af te wachten hoe het verder gaat. Zo worden er redelijkerwijze van uitgaan dat de goudprijs naar termijn weer zal stijgen en dan doe je dus sowieso winst.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.
De auteur is tevens lid van Sabam, de auteursmaatschappij die de rechten over zijn teksten beheert en illegale kopieën bestrijdt.


Onze kwalificaties