Over het (her)winnen van goud en wat met goud allemaal mogelijk is

Goud is een van de meest kostbare edelmetalen op aarde. Het feit dat er geen nieuw goud kan aangemaakt worden zorgt ervoor dat dit edelmetaal, dat bijzonder duurzaam en zeldzaam is gemaakt steeds meer gegeerd wordt. Voor beleggers is dan ook een fantastisch product om mee op te nemen in de investeringsportefeuille.

Goud is een merkwaardig edelmetaal. Toen de mensheid ontdekte hoe zuur te maken werd meteen een erg gegeerd metaal dat snel zijn nut bewees. Goud bleek namelijk bijzonder duurzaam te zijn, maar ook relatief gemakkelijk te smelten en in elke gewenste vorm te gieten. Goud is niet zozeer geschikt om in pure vorm voor gebruiksvoorwerpen te gebruiken, maar wel in de vorm van een legering met andere metalen voor bijvoorbeeld juwelen, sieraden en gouden munten.

Goud als vorm van belegging en investering

Goud werd dan ook snel een vorm van beleggen en investeren. Naast de hierboven aangehaalde gouden juwelen en gouden sieraden, gouden munten, wordt goud ook vaak gouden staven gegoten. Deze zijn uiteraard vooral bedoeld om beleggen. Gouden munten en sieraden hebben esthetisch nut, en gouden munten dienden lang als betaalmiddel al worden ze nu ook steeds meer als vorm van belegging beschouwd.

Beleggen in goud om tegemoet te komen aan de geopolitieke onzekerheid over de wereld

De grote kracht van goud is dat het zijn waarde behoudt en dat niet alleen in tijden van financiële onzekerheid maar ook in tijden van geopolitieke onzekerheid zoals momenteel wel het geval is. Men noemt goud wel eens een crisisbemiddelaar, omdat mensen de neiging hebben om toch weer naar goud te vluchten omwille van de relatieve zekerheid wanneer er spanningen zijn op politiek vlak wereldwijd.
Op die momenten overschaduwt goud van vaak alle andere mogelijke vormen van beleggen en investeren. Zo kunnen bijvoorbeeld spanningen in verband met de verhoudingen tussen de verschillende landen van de Europese Unie meteen vertaald worden in een grotere vlucht naar goud. De prijs van het goud zal sneller stijgen naarmate het vertrouwen van de bevolking in de overheden afneemt.

Minder verkoop van de centrale banken

Het groot deel van het aanbod van goud de markt sinds de jaren 1990 is afkomstig van de verkoop uit de kluizen van de grote centrale banken. Tussen 1990 en 2008 ging dit gestaag de hoogte in, om dan weer wat af te nemen. Dit betekent dus dat er minder zogenaamd vers goud ter beschikking komt om aan en dit moeten we combineren met de dalende productie van de goudmijnen een zeearend 2000. Volgens bepaalde cijfers veel de productie van goud tussen het jaar 2002 en 1014 terug van 2500.000 ton tot zowat 200.000 ton.
Dat er nieuwe goudmijnen bijkomen ligt momenteel nog niet in het verschiet, en het zal dan ook niet in de nabije toekomst gebeuren. Je moet weten dat zeker 5-10 jaar duurt voor je een nieuwe goudmijnen echt in productie kunt nemen.
Logisch gevolg hiervan is dat de goudprijs op termijn allicht alleen nog maar kan stijgen.

Een verhoogde vraag naar goud

De voorbije jaren zorgde de toenemende welstand van de burger en opkomende nieuwe economieën voor een grotere vraag naar goud. In veel van deze landen is goud onlosmakelijk verbonden met de cultuur. India bijvoorbeeld is een van de grootste aankopers van goud in de wereld. In dit enorme land kent goud meerdere toepassingen, naast beleggingen en investeringen toch vooral ook bij het maken van juwelen. Traditioneel is het Indische trouwseizoen in oktober de periode van het jaar waarin het meest goud wordt aangekocht. In China vormen gouden staven dan weer een traditionele vorm van sparen, al lijkt daar het voorbije jaar na een gratis lange periode van stijgende vraag naar goud de interesse wat te stagneren.

Meer belangstelling voor goud bij investeerders

Interesse in goud groeit dan weer tussen de investeerders. Heel wat beleggers zien steeds meer mogelijkheden goud in hun portefeuille te introduceren. Dit kan onder verschillende vormen, gaande van de klassieke gouden munten en gouden baren over gouden juwelen eens gouden sieraden of gouden aandelen en zogenaamde tracks.

Het belang van diversificatie in het samenstellen van een beleggingsportefeuille

Elke rechtgeaarde specialist op het vlak van beleggen en investeren zal je meegeven dat je vooral je portefeuille moet gaan diversifiëren. Dit houdt in dat je er verschillende producten moet in onderbrengen die geen relatie hebben met een andere, met andere woorden dat wanneer het ene product het slecht doet dit geen invloed mag hebben op de prijs van een ander deel van je portefeuille.
Met goud zit je in dit verband goed, want goud heeft historisch gezien een negatieve correlatie met aandelen en andere financiële instrumenten.
Wanneer we even in de geschiedenis duiken, konden meteen tot volgende vaststellingen. De jaren 70 waren goed voor goud, maar verschrikkelijk voor aandelen en andere beleggingsproducten. De jaren 1980 en 1990 waren dan weer schitterend voor aandelen maar een verschrikking voor goud.
In 2008 zagen we dan weer een dramatische afloop voor aandelen toen heel wat beleggers overgingen tot de aankoop van goud.
Goed geïnformeerde beleggers zullen dan ook goud combineren met aandelen en andere waardepapieren in een portfolio om zo het algemene risico van hun portefeuille tot het minimum te herleiden. Dat is een erg goede keuze, want goud kan weliswaar op korte termijn vluchtig zijn wat de prijs betreft maar het bewijst zich telkens toch weer op langere termijn.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.
De auteur is tevens lid van Sabam, de auteursmaatschappij die de rechten over zijn teksten beheert en illegale kopieën bestrijdt.


Onze kwalificaties