Waarom investeren in goud volgens de World Gold Council

In deze rubriek heb ik al vaak de voordelen aangehaald van het investeren in goud. Dat doe ik niet zomaar. Veel van deze adviezen zijn gebaseerd op de raadgevingen die de World Gold Council, zeg maar de wereldwijde raad ter behartiging van goud, meegeeft. Graag zet ik de voornaamste van de redenen om in goud te investeren nog even voor u op een rijtje.

Goud beschikt over unieke eigenschappen als zijnde een middel winst mee te maken. Alleen maar het toevoegen van 2-10% goud aan uw beleggingsportefeuille kan het rendement hiervan al aardig de hoogte injagen. 5-6% wordt aangeraden voor investeerders die een goed gebalanceerde portfolio willen uitbouwen.
Toch is het opvallend dat goud steeds niet meer dan 1% uitmaakt van de gemiddelde beleggingsportefeuille.

Waarom is goud zo aantrekkelijk voor beleggers?

Investeerders op alle niveaus van ervaring voelen zich aangetrokken tot goud als een solide, tastbare en op lange termijn waardevolle belegging die zich doorheen de historie in die zin telkens weer bewezen heeft. De analisten van de wereldraad voor goud tonen aan dat goud kan gebruikt worden in portfolio’s om de algemene koopkracht te beschermen, de vluchtigheid van de beleggingsportefeuille tegen te gaan verliezen te minimaliseren gedurende periodes dat de markt in shock is. Nationale centrale banken, en ook stewards van de belangrijkste investeringsmaatschappijen op lange termijn gebruiken goud om het risico van de portfolio te beperken, en ze kopen sinds 2010 steeds meer goud aan.

Goud wordt steeds gemakkelijker toegankelijk

Goud is ook duidelijk aanwijsbaar gemakkelijk toegankelijk geworden, dit dankzij de evolutie in de verschillende vormen van goud. Er zijn intussen meerdere gouden producten ontwikkeld die de investeerders en adviseurs gebruiken in hun eigen portfolio’s en die van hun klanten. De diversiteit van de met goud verbonden en gerelateerde producten betekent ook dat goud kan gebruikt worden om bredere waaier aan individuele strategieën op het gebied van investeren en beperken van het risico bij het beleggen aan te bieden.
Investeerders worden ook aangetrokken door het feit dat goud geen correlatie heeft met andere investeringsprojecten, en dit maakt dat op die manier het risico bij een portfolio op verlies wanneer die andere beleggingsproducten het niet goed doen wordt ingedijkt.

Goud wordt doorheen de wereld gerespecteerd voor zijn waarde en een rijke geschiedenis

Goud is al met onze cultuur verweven sinds duizenden jaren. Munten die goud bevatten doken voor het eerst op rond 800 v.Chr., en de eerste naar de pure gouden munten werden geslagen gedurende het koningschap van koning Croesus in Lydia zowat 300 jaar later. Doorheen de eeuwen heen hebben mensen steeds goud gebruikt voor diverse redenen. Graag sommige hiervan enkele op.

Goud heeft de geschiedenis van zijn waarde te bewaren

In tegenstelling tot papieren investeringen, munten en andere beleggingsproducten, slaagt goud erin om zijn waarden doorheen de tijd heen te bewaren. Mensen zagen en zien goud als een manier hun rijkdom te bewaren en door te geven van de ene op de andere generatie zonder bang te moeten zijn dat ineens hun investering volledig zal crashen.

De zwakte van de Amerikaanse dollar

Ook al is de Amerikaanse dollar nog steeds een van de belangrijkste reserveproducten voor economieën en overheden, toch komt deze positie steeds meer in het gedrang. De waarde van de Amerikaanse dollar steeds meer afleggen tegenover andere landen, en dit is al gaande sinds 1998. Dit zette en zet steeds meer mensen aan om te vluchten naar de zekerheid van goud, zeker zolang de prijzen van goud tot 2000 en 13 steeds verder de hoogte in gingen. Tussen 1998 en 2008 verdrievoudigde de prijs van het goud, en het bereikte een systolische mijlpaal het vroegere 2008. Toen het goud € 1000 per ounce haalde.

Reden voor het verval van de Amerikaanse dollar

Het verval van Amerikaanse dollar is er een veelvoud van redenen te danken, waaronder vooral het enorme budget van het land en de tekorten in de balans, samen met een grote stijging van de geldtoevoer.

Inflatie

Goud wordt historisch gezien als een krachtige dam tegen inflatie, dit omdat de goudprijs neigt op te stijgen wanneer de kosten van het dagelijks leven de hoogte ingaan. Sinds wereldoorlog twee waren de jaren worden inflatie in Amerika zijn hoogst waren 1946,19 1974,1975, 1979 en 1980. Ook 2012 komt aardig in de buurt. Gedurende deze jaren was de gemiddelde return van de zogenaamde Dow Industrial Average -12,33%, en bereikt hiermee bedroeg deze voor goud 130,4%.

Deflatie

Deflatie is een periode waarin de prijzen naar beneden gaan, de zakelijke activiteiten stoppen en de economie wordt bezwaard door een excessieve schuldenlast. Een voorbeeld hiervan in de geschiedenis zien we in de periode na de grote depressie van de jaren 1930. Gedurende die tijd steeg de aankoop van goud op duidelijke wijze daar waar de prijzen van andere producten naar beneden gingen en soms op drastische manier.

Aankopen van goud blijft dus interessant

Met al deze wetenswaardigheden in het achterhoofd kunnen we concluderen dat goud doorheen de eeuwen heen altijd een belangrijk en interessant beleggingsproduct geweest is en dat wellicht in de (nabije) toekomst ook wel zo zal blijven. Wanneer je dus van plan bent om te investeren en te beleggen, dan moet je zeker overwegen om ook een deeltje goud in hun beleggingsportefeuille op te nemen. De velen die al zijn voorgegaan zijn alleen maar beamen dat er geen spijt van hebben.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.
De auteur is tevens lid van Sabam, de auteursmaatschappij die de rechten over zijn teksten beheert en illegale kopieën bestrijdt.


Onze kwalificaties