Waarom niet investeren in platina en wit goud

Bij het beleggen in het investeren komt het er op aan de ogen steeds open te houden op zoek naar nieuwe opportuniteiten. Intussen zijn heel wat potentiële investeerders gedegouteerd geraakt door de klassieke beleggingsproducten zoals waardepapieren in de vorm van aandelen, obligaties, en is het klassieke spaarboekje ook steeds minder waard. Het is dan ook niet te verwonderen dat andere beleggingsproducten zoals edelmetalen opnieuw op de voorgrond treden.

Goud als solide beleggingsvorm

Inderdaad, opnieuw, want goud is altijd tijdelijk al een solide beleggingsvorm gebleken. Af en toe zit dit edelmetaal weer een tijdje in het verdomhoekje, maar soepel en veerkrachtig als goud is komt het telkens weer terug naar voren.
Hetzelfde kan, zij het misschien in mindere mate, ook gezegd worden van zilver. Dit edelmetaal heeft het voordeel dat het koper is dan goud, en dus ook tegen een lagere prijs kan aangekocht worden. Zilver is dan ook aan een opmerkelijke opmars bezig, zeker nu er een duidelijke schaarste aan goud waar te nemen is en goudhandelaars over de hele wereld letterlijk schreeuwen om goud.

En hoe zit het dan met platina?

Platina is een kostbaar metaal, zelfs nog duurder dan goud. Doorgaans wordt het gemengd met andere metalen, bekend als de metalen van de platinagroep. Het gaat om indium, palladium, ruthenium, rodium en osmium. Het hoeft allicht niet gezegd dat het om een kostbare regulering gaat die fel begeerd wordt.

Platina is het edelmetaal van de toekomst

Platina kan als hét edelmetaal van de toekomst beschouwd worden, maar toch heeft het ook al een verleden. In de jaren 1890 was het niemand minder dan Louis Cartier die platina introduceerde als het materiaal geknipt voor de meest verfijnde creaties voor koningen en miljonairs. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was platina het geliefkoosde materiaal voor verloving- en trouwringen, en het werd ook gebruikt om de al aanwezige schoonheid van diamanten en andere edelstenen nog te accentueren. Een ring met platina staat dan ook bekend als een teken van trouw en verbondenheid.

Platina als belangrijk militair materiaal

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd platina vooral een belangrijk militair materiaal en werd alle andere toepassingen tijdelijk bevroren. Niet toevallig kende het goud tijdens deze periode een opmerkelijke heropleving, en daarvan heeft platina zich eigenlijk nooit echt meer weten te herstellen.

De extreme dichtheid van platina

Platina heeft een extreme dichtheid, en is veel zwaarder dan zilver en goud. Het heeft een opmerkelijk hoge vorm van duurzaamheid en verslijt in veel mindere mate dan andere materialen. Wit goud wordt vaak met rodium bedekt om het dezelfde wit uiterlijk als platina te geven, maar uiteindelijk zal het rodium toch afsluiten en op het goud een gele schijn achterlaten. Juwelen in wit goud moeten met rodium bedekt worden om de witte kleur te behouden. Platina wordt niet geel en behoudt de witte schijn moeiteloos met slechts een klein beetje onderhoud.

Platina vraagt weinig of geen onderhoud

Platina is veel minder onderhevig aan breuken en slijtage dan wit goud. Er kunnen wel op krassen komen, maar is het veel minder onhevig aan fouten. Eventuele krassen kunnen bovendien gemakkelijk weer gepolijst worden. Het enige wat je moet doen om platina te onderhouden is het weken in een zachte mengeling van warme water en zeep, en het vervolgens voorzichtig met een borsteltje schoonwrijven.

Is platina nu giftig of niet?

Er wordt, in vele gevallen ten onrechte, gedacht dat platina en giftig zou zijn. Wanneer het gaat om de pure, metabolische vorm van platina, dan kunnen we je geruststellen: metallisch platina is helemaal onschadelijk. Wanneer het gaat om specifieke platinaverbindingen, dan kunnen deze weliswaar erg giftig zijn, maar deze verbindingen worden maar vrij zelden aangetroffen.
Het is zelfs zo dat bepaalde complexe platinaverbindingen, zoals cisplatine, een belangrijk onderdeel zijn van een therapie ter bestrijding van kanker tijdens de chemotherapie. Deze middelen hebben inderdaad bepaalde aanzienlijke bijwerkingen, maar het onderzoek daarnaar is intussen ver gevorderd.
Voor de volksgezondheid levert platina niet echt problemen op, omdat het in het milieu nauwelijks of niet voorkomt.
Het is trouwens zo dat omdat platina zodanig duur en ook moeilijk te vinden is alle mogelijke residuen en afval van platina zoveel mogelijk ook weer gerecycleerd worden.

Het kostbaarste van alle edelmetalen

Platina wordt niet toevallig als het kostbaarste van alle edelmetalen beschouwd. Platina wordt gekozen wanneer alleen het allerbeste goed genoeg is. Zeldzamer dan goud, sterker en langer houdbaar is platina de ultieme keuze van juweelsmeden op zoek naar exclusieve creaties.

Enkele statistieken over platina:

  • Een platinasmid heeft ander gereedschap nodig dan een goudsmid. Zo smelt platina pas bij 1773°C, en fijn goud al bij 1062°C.
  • Platina is zeldzamer dan goud. De jaarlijkse aanvoer van platina is zowat 130.000 kg, amper 6% van de totale wereldproductie aan goud uit goudmijnen
  • Ongeveer 10 ton moet opgegraven en bewerkt worden om enkele grammen platina over te houden
  • Al het platina ooit ter wereld geproduceerd kan in een kamer van 25 m²
  • Platina is 11% dichter van samenstelling dan goud
  • Platina heeft meer industriële toepassingen dan goud en zilver. Meer dan 50% van de platinaproductie gaat naar de industrie

Buitenbeentje palladium

Palladium is een buitenbeentje in de metalen van de platinagroep. Het heeft zowat dezelfde eigenschappen als platina, zoals het hoge smeltpunt, de grijze kleur, duurzaamheid en zeldzaamheid maar is minder dichter. Palladium is het ideale metaal om met puur goud te mengen om het fijnste wit goud te bekomen.
De kleur van palladium gemengd met wit goud contrasteert mooi met het wit van sterling zilver.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.
De auteur is tevens lid van Sabam, de auteursmaatschappij die de rechten over zijn teksten beheert en illegale kopieën bestrijdt.


Onze kwalificaties